Skip to content
forklift

การฝึกอบรมรถโฟล์คลิฟท์เพื่อความปลอดภัยและการรับรอง

การส่งพนักงานไปฝึกอบรมการใช้งานรถ Forklift เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ความคิดที่ดี แต่เป็นข้อกำหนดในกฏกระทรวงเลยที่เดียว สำหรับประเศไทย… Read More »การฝึกอบรมรถโฟล์คลิฟท์เพื่อความปลอดภัยและการรับรอง